โปรดเลือก Package การวิ่ง

Student
(เฉพาะนักศึกษา 1999 คนแรก)

199 บาท


วันอาทิตย์ 6 มกราคม 2019
เวลาปล่อยตัว 16:00 น.


ระยะทาง 6.5 k.m / 10.5 k.m


ฟรี
เหรียญรางวัล
Bib
บัตรชม Concert 1 ใบ

สมัคร

Super Fun Run
 

499 บาท


วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019
เวลาปล่อยตัว 16:00 น.


ระยะทาง 6.5 k.m


ฟรี
Shirt / เสื้อที่ระลึก
เหรียญรางวัล
Bib
บัตรชม Concert 1 ใบ

สมัคร

Mini Marathon
 

599 บาท


วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019
เวลาปล่อยตัว 16:00 น.


ระยะทาง 10.5 k.m


ฟรี
Shirt / เสื้อที่ระลึก
เหรียญรางวัล
Bib
บัตรชม Concert 1 ใบ

สมัคร

Vip
 

999 บาท


วันอาทิตย์ 6 มกราคม 2019
เวลาปล่อยตัว 16:00 น.


ระยะทาง 6.5 k.m / 10.5 k.m


ฟรี
ของสมนาคุณพิเศษ
Shirt / เสื้อที่ระลึก
เหรียญรางวัล
Bib
บัตรชม Concert 1 ใบ

สมัคร

VVip
 

2999 บาท


วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019
เวลาปล่อยตัว 16:00 น.


ระยะทาง 6.5 k.m / 10.5 k.m


ฟรี
ของสมนาคุณพิเศษ
Shirt / เสื้อที่ระลึก
เหรียญรางวัล
Bib
บัตรชม Concert 3 ใบ

สมัคร